Последни новини
09 Jan, 16
Процедурата по погасяване на местни данъци и задължения ще възприеме принципа на изплащането на публични задължения към държавата от 1 януари 2016 година. Това означава, че вече дори да имаме данък към общината, отново, както и при задълженията към държавата, първо трябва да се погаси най-старото задължение. Преди, гражданите сами избираха кое задължение да погасят първо. Изменението в ДОПК бе прието без обсъждане, на първо четене, през месец декември миналата година.
09 Jan, 16
ГОД е абревиатурата, седяща зад термина годишна отчетност за дейността на предприятията, която трябва да представи всяко търговско дружество. Ако вие сте управител или сътрудник в такова, то тогава отчетът ви трябва да бъде предоставен в единния вход за предоставянето му. Този регистър е основан и поддържан от НСИ и НАП. Всичко е това съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).